برنامه‌نویسی شی‌ءگرا (به انگلیسی: Object-Oriented Programming) (به اختصار: OOP) یک شیوه برنامه نویسی است، که ساختار یا بلوک اصلی اجزای آن، شی‌ءها می باشند. در این شیوه برنامه نویسی، برنامه به شیء گرایش پیدا می‌کند، به این معنا که داده‌ها و توابعی
ادامه مطلب