همکاری با من

 

اگر به ایده ی خود باور دارید و در تلاش هستید تا آن را به واقعیت نزدیک کنید، بسیار خرسندم که بتوانم در تحقق ایده تان با شما همراه شوم.

همیشه عاشق ایده های جذاب بودم و هستم، اگر فکر می کنید ایده شما جذاب هست از مطرح کردن آن با من اجتناب نکنید، ممکن است بهترین سرمایه گذار را پیدا کرده باشید!

اطلاعات تماس