استقرار ISO9001:2015

  1. معرفی

با توجه به تقاضای روزافزون کسب و کارهای کوچک و متوسط در خصوص متعادل سازی قیمت، کیفیت و سطح خدمات، موثرترین راه برای افزایش اعتماد مشتریان، استقرار یک ساختار مدیریت کیفیت معتبر همراه با مشاوره ایزو مناسب است. برای سازمان های کوچک و متوسط، این موضوع آنگونه که به نظر می رسد دلهره آور نیست، بلکه با یک مشاوره ایزو مناسب، میتوان هر آنچه را که سازمان در حال حاضر به طور واقعی انجام می دهد، در قالب استاندارد مدیریت کیفیت بهبود داد.

ویرایش به روز شده استاندارد ISO 9001:2015 که توسط جمعی از متخصصین کسب و کار و تضمین کیفیت تدوین شده است، الزامات مالی و منابع انسانی سازمان های کوچک و متوسط را شناسایی کرده و برای اینگونه سازمان ها همراه با مشاوره ایزو نیز مفید است.

  1. به چالش کشیدن فرضیات غالب در مشاوره ایزو

اجماع کلی تاکنون بر این بوده است که استقرار استاندارد در سازمان های کوچک و متوسط فرایندی گران و پر استرس همراه با هزینه های جاری بالا بوده است. فرضی وجود دارد که مشاوره ایزو، مجموعه ای کاملا جدید از سیستم های سازمانی را پدید خواهد آورد همراه با انبوهی از روش های اجرایی، مستندات، فرم ها و سوابق و کسب و کارهای کوچک اغلب به استاندارد به چشم یک سیستم نظارتی از طریق مستندات و اصطلاحات تخصصی می نگرند.

تمامی این مفروضات، بی اساس هستند!

یک نگرانی عمده دیگر این است که ساختار جمله بندی استاندارد نشان می دهد یک استقرار استاندارد به جز مشاوره ایزو، به طور ویژه نیازمند تخصیص یک نیروی مسئول و پاسخگو برای سیستم مدیریت کیفیت است. این موضوع در یک محیط کار چند وظیفه ای کوچک که در آن هر فرد مسئولیت انجام وظایف متعدد برای         بهره وری بیشتر سازمان را بر عهده دارد، ناممکن است. به طور کلی اینگونه در نظر گرفته می شود که استاندارد برای سازمان های بزرگ تدوین شده است!  هیچ چیز بیش از این از حقیقت فاصله ندارد!

مشاوره ایزو این استاندارد برای هر سازمانی با هر اندازه ای قابلیت کاربرد دارد.

این مفروضات متاسفانه سبب شده است که به مشاوره ایزو و  استاندارد تنها به چشم یک الزام سازمانی (مثلا وقتی در قراردادها الزام شده است) دیده شود و زمانی که چنین الزاماتی وجود ندارد با عنوان “این برای ما نیست”، رد می شود.

این سری از مقالات به منظور بیان این نکته به صاحبان کسب و کارهای کوچک تدوین شده است که مشاوره ایزو این استاندارد می تواند در کسب و کاری با هر ابعادی قابلیت استقرار داشته باشد و فرصت های بهبود برجسته ای را برای سازمان فراهم می آورد.